Xuất bản hơn nửa thế ký trước, cuốn sách của Ester Boserup, Vai trò của Phụ nữ trong Phát triển Kinh tế vẫn là một tác phẩm đáng để đọc dành cho những ai đam mê ngành phát triển và bình đẳng giới. Bài phân tích chỉ tường tận vai trò của người phụ nữ ở mọi lĩnh vực kinh tế, tuy nhiên trên thực tế vị trí của họ lại chưa được đề cao.

Cuốn sách được chia ra làm ba phần, nhấn mạnh vị trí trong nền kinh tế mà nam giới và nữ giới đảm nhận, “Từ trong làng” (phần I), “Chốn thành thị” (phần II), và “Từ trong làng ra thành thị” (phần III). Đi cùng với sự phát triển kinh tế, phụ nữ cũng tìm cho mình những cơ hội việc làm hứa hẹn hơn ở những ngành công nghiệp mới, và vai trò của họ trong gia đình hay trong nền kinh tế cũng có sự thay đổi nhất định. Tuy nhiên, nhìn chung, khả năng của phụ nữ vẫn đang bị đánh giá thấp. “Ở những nước phát triển – và ở hầu hết những nước công nghiệp hoá – phụ nữ chỉ thực hiện những công việc tay chân đơn giản trong nông nghiệp, trong khi những máy móc có kỹ thuật cao và hiệu suất mạnh thì đàn ông vẫn là người vận hành chúng.” (Boserup, 1970).

Cuốn sách vừa viết về những vấn đề đã từng nổi cộm trước đây, vừa đưa ra những phân tích có tính thực tiễn cho Việt Nam, như chế độ đa thê, di cư, quyền sở hữu… Chính vì thế, dù tác phẩm này không thực sự đề cập đến Việt Nam, song lại là một tài liệu tham khảo bổ ích khi nghiên cứu về phát triển và bình đẳng giới ở Việt Nam. 

Như Nazneen Kanji, Su Fei Tan và Camilla Toulmin đã giới thiệu, “Đóng góp của Boserup cho suy nghĩ của chúng ta về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế là không thể đánh giá thấp được. Những quan sát sắc sảo của cô ấy, việc cô ấy sử dụng dữ liệu thực nghiệm và cam kết của cô ấy về một thế giới bình đẳng hơn về giới vẫn là nguồn cảm hứng cho sinh viên, nhà nghiên cứu và nhà hoạt động, những người quan tâm đến một thế giới tốt hơn và bình đẳng hơn.” Một cuốn sách “khó nhằn” nhưng tận tuỵ và đem lại giá trị cho những người đang làm việc hướng tới sự bình đẳng và phát triển bền vững.

-Gia Linh-

Ref: Boserup, E. (2007). Woman’s Role in Economic Development. Earthscan.