Vai trò tham gia cộng đồng trong quản lý rủi ro ngập lụt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động

Vai trò tham gia cộng đồng trong quản lý rủi ro ngập lụt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động Phạm Thị Anh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, South Asian Journal of Social Studies and Economics (2019) Trong những năm qua, hiện tượng ngập lụt đã […]