Nhận Thức Về Chênh Lệch Giới Trong Thị Trường Lao Động Việt Nam

Nhận Thức Về Chênh Lệch Giới Trong Thị Trường Lao Động Việt Nam Trong hai thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng một cách ấn tượng. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ người tìm việc. Một số nghiên cứu đã ghi nhận sự khác biệt về giới, […]