Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới 2020

FAO, IFAD, UNICEF, WFP và WHO (2020)

Báo cáo “Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới” được phát hành hàng năm bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, UNICEF, Chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới. Báo cáo đưa ra các ước tính mới nhất về tình trạng an ninh lương thực, nạn đói và suy dinh dưỡng ở cấp độ toàn cầu và khu vực.
Bản báo cáo năm 2020 tiếp tục báo hiệu rằng vẫn còn những thách thức đáng kể trong cuộc chiến đảm bảo an ninh lương thực và chống suy dinh dưỡng dưới mọi hình thức. Báo cáo đưa ra con số gần 690 triệu người trên thế giới vẫn còn đang trong tình trạng “đói” vào năm 2019. Báo cáo cũng chỉ ra rằng do chi phí cao và khả năng chi trả thấp dẫn đến việc hàng tỷ người không thể ăn uống lành mạnh hoặc bổ dưỡng. Đặc biệt đại dịch COVID-19 đang là nguyên nhân gia tăng các bất cập của hệ thống thực phẩm toàn cầu. Mặc dù còn quá sớm để đánh giá một cách đầy đủ các tác động, báo cáo dự đoán rằng có ít nhất thêm 83 triệu đến 132 triệu người có thể sẽ bị đói vào năm 2020. Nếu tình trạng này tiếp diễn, mục tiêu Xóa đói trong Các mục tiêu phát triển bền vững sẽ không đạt được vào năm 2030.
Báo cáo kêu gọi việc chuyển đổi hệ thống thực phẩm là cần thiết để giảm chi phí các loại thực phẩm bổ dưỡng và tăng khả năng chi trả cho chế độ ăn uống lành mạnh. Nghiên cứu kêu gọi các chính phủ:
• Tích hợp các chính sách về dinh dưỡng trong các tiếp cận về nông nghiệp
• Cắt giảm các yếu tố làm tăng chi phí trong khâu sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối và tiếp thị thực phẩm, bao gồm giảm thiểu các quy trình kém hiệu quả và hạn chế việc mất mát thực phẩm
• Hỗ trợ các nhà sản xuất có quy mô nhỏ ở địa phương để họ phát triển và bán nhiều thực phẩm bổ dưỡng hơn và đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường
• Ưu tiên việc đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em là nhu cầu thiết yếu nhất
• Thúc đẩy thay đổi hành vi thông qua giáo dục và truyền thông
• Đưa yếu tố dinh dưỡng vào hệ thống bảo vệ xã hội quốc gia và trong các chiến lược đầu tư.
Mời các bạn đọc tiếp tại:  Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới 2020