Các hoạt động chính của dự án Share4VNDev bao gồm:

(1) Đánh giá, giới thiệu Sách trong lĩnh vực Phát triển, dịch thuật và xuất bản Sách trong lĩnh vực phát triển;

(2) Cập nhật hàng ngày các tin tức về phát triển, kinh tế – xã hội – chính trị liên quan đến phát triển ở Việt Nam và xu hướng trên thế giới; các bài học thành công và thất bại từ câu chuyện phát triển ở các nước trên thế giới;

(3) Giới thiệu, chia sẻ các tập san, bài nghiên cứu; thu thập các dữ liệu, ý kiến Chuyên gia phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, thực hành trong lĩnh vực phát triển.

Ngoài ra, Share4VNDev cũng sẽ chia sẻ các cơ hội hoạt động trong lĩnh vực phát triển, các khóa đào tạo ngắn hạn – dài hạn, các khóa học nâng cao Thạc sĩ, Tiến sĩ dành cho các bạn trẻ đam mê.

Trong khuôn khổ hoạt động, Share4VnDev sử dụng định nghĩa Phát triển của tổ chức Liên Hiệp Quốc: Phát triển là những nỗ lực nhằm nâng cao mọi mặt đời sống cả vật chất và tinh thần của người dân. triển bền vững tìm kiếm sự phát triển cân bằng giữa ba trụ cột chính: kinh tế, xã hội, và môi trường: thúc đẩy sự thịnh vượng và các cơ hội kinh tế; nâng cao phúc lợi xã hội; đồng thời, đảm bảo bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Đây được xem là con đường tốt nhất nhằm đạt được mục tiêu nâng cao đời sống của người dân trên thế giới.