Đói nghèo, Bất bình đẳng, và Đánh giá: Thay đổi Quan điểm

Đói nghèo, Bất bình đẳng, và Đánh giá: Thay đổi Quan điểm Ray C. Rist, Frederic P. Martin và Ana Maria Fernandez, Ngân hàng Thế giới (2016) Nội dung chính của cuốn sách này là câu chuyện về tương lai của ngành phát triển cần phải chuyển trọng tâm từ nghèo đói sang vấn đề […]