Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam: Những thành tựu và Thách thức

Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam: Những thành tựu và Thách thức Nhìn lại khoảng thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu thực sự ấn tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Sự tăng trưởng kinh tế trên diện rộng đã góp phần cải thiện cuộc sống của hầu […]