Tại sao khó chấm dứt được nạn đói trên toàn cầu?

Tác giả: ALEX DEWAAL, 24 Tháng Năm, 2022 Vừa qua, Liên Hợp Quốc ra thông báo về một kế hoạch nhằm chấm dứt và ngăn chặn nạn đói trên thế giới. Nếu những biện pháp này được triển khai, có thể làm giảm giá thực phẩm toàn cầu. Tuy nhiên vẫn sẽ khó chấm dứt nạn […]

Phân cấp Tài khóa và Bình đẳng Giới tại các Nền Kinh tế Đang Phát triển: Động lực của các Nhóm Thu nhập trong các Nền Kinh tế và của Hành vi Tham nhũng

Phân cấp Tài khóa và Bình đẳng Giới tại các Nền Kinh tế Đang Phát triển: Động lực của các Nhóm Thu nhập trong các Nền Kinh tế và của Hành vi Tham nhũng Một số lượng lớn các nghiên cứu về phân cấp tài khóa ủng hộ nhận định rằng các chỉnh quyền phân […]

Đặc điểm Kinh tế Nông thôn Việt Nam

Đặc điểm Kinh tế Nông thôn Việt Nam – Bằng chứng từ Điều tra Hộ gia đình Nông thôn tại 12 Tỉnh của Việt Nam Tiếp nối sự thành công của chương trình cải cách Đổi mới, Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành tựu kinh tế về tăng trưởng và giảm nghèo, […]

Nghiên Cứu Khám Phá về Nhận thức của Cán bộ Giảng dạy Đối với Phương pháp Học tập Kết hợp trong Giáo dục Đại học

Nghiên Cứu Khám Phá về Nhận thức của Cán bộ Giảng dạy Đối với Phương pháp Học tập Kết hợp trong Giáo dục Đại học Trong nhiều năm qua, giáo dục đại học hướng đến việc thực hiện phương pháp học tập kết hợp – một phương pháp kết hợp hình thức dạy học tại […]

Phát triển là Tự do: Phát triển là gì?

Theo Sen (1999), phát triển nên được định nghĩa là một quá trình nâng cao quyền tự do của cá nhân thay vì nhấn mạnh vào lợi ích kinh tế hoặc tiến bộ công nghệ. Ông cho rằng việc tăng thu nhập cá nhân hoặc thúc đẩy các công nghệ tiên tiến ở một quốc […]

Lời nguyền tài nguyên là gì?

Mặc dù thực tế cho thấy, nhiều quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào như khoáng sản hoặc nhiên liệu, nhưng nghèo đói và bất bình đẳng vẫn là những vấn đề nhức nhối ở các quốc gia này. “Lời nguyền tài nguyên” liên quan đến một nghịch lý là các quốc […]

Viện trợ nước ngoài liệu có tốt cho các nước nghèo?

Liên hợp quốc khuyến nghị rằng các nước phát triển nên dành 0,7% tổng sản phẩm quốc dân của mình để hỗ trợ các nước kém phát triển cải thiện đời sống và phát triển thể chế (Roodman, 2004). Theo đó, viện trợ nước ngoài được coi là một trong những công cụ chính sách […]